Momba azy

ISIKA dia sehatra nomerika ho fampandraisana anjara ny olom-pirenena izay hoentin'ny fikambanana ISIKA ho an'ireo mpisehatra eo amin'ny fiainam-pirenena eto Madagasikara. Sehatra nomerika iray ahafahana mametraka ny endrim-pintantanana mivohy ny fampandraisana anjara ary koa sehatra ahafahana mifanakalo hevitra ho fanatsarana ny fitantanana sy ny fampandrosoana ifotony.

Koa satria ao anatin'ny fomba fijery ho entina ny fametrahana ny olom-pirenena malagasy ho ivon'ny fandraisana fanapahan-kevitra, ISIKA dia fitaovana iray ho fiarahana manorina ho fampandrosoana ifotony ary mivohy ny mangarahara amin'ny fitondrana ny asa iombonana, ary manamora ihany koa ny fifaneraserana eo amin'ny olom-pirenena sy ny mpitantana ho fanamafinana ny fitsinjaram-pahefana eto Madagasikara.